Hvilke spørsmål bør jeg stille plastikkirurgen min om hårtransplantasjon kirurgi?

november 29, 2020 Off By admin

Hvilke spørsmål bør jeg stille plastikkirurgen min om hårtransplantasjonskirurgi?

Bruk denne sjekklisten som en guide under din hårtransplantasjon konsultasjon :

  • Er du sertifisert av American Board of Plastic Surgery?
  • Ble du opplært spesielt innen plastisk kirurgi?
  • Hvor mange år med plastisk kirurgi har du hatt?
  • Har du sykehusrettigheter til å utføre denne prosedyren? I så fall på hvilke sykehus?
  • Er det kontorbaserte kirurgiske anlegget godkjent av et nasjonalt eller statlig anerkjent akkrediteringsbyrå, eller er det statslisensiert eller Medicare-sertifisert?
  • Hvor mange prosedyrer av denne typen har du utført?
  • Er jeg en god kandidat for denne prosedyren?
  • Hvor og hvordan vil du utføre prosedyren min?
  • Hvilken form, størrelse, overflatestruktur, snittsted og plasseringssted anbefales for meg?
  • Hvor lang gjenopprettingsperiode kan jeg forvente, og hva slags hjelp vil jeg trenge under utvinningen?
  • Hva er risikoen og komplikasjonene forbundet med prosedyren min?
  • Hvordan håndteres komplikasjoner?
  • Hva er alternativene mine hvis jeg er misfornøyd med det kosmetiske resultatet av hårtransplantasjon kirurgien?
  • Har du bilder før og etter jeg kan se på for hver prosedyre, og hvilke resultater er rimelige for meg?