Vilka frågor ska jag ställa min plastikkirurg om hårtransplantation kirurgi?

november 27, 2020 Av Av admin

Använd denna checklista som en guide under din hårtransplantations konsultation :

  • Är du certifierad av American Board of Plastic Surgery?
  • Har du utbildats specifikt inom plastikkirurgi?
  • Hur många års utbildning i plastikkirurgi har du haft?
  • Har du sjukhusrättigheter att utföra denna procedur? Om så är fallet, på vilka sjukhus?
  • Är den kontorsbaserade kirurgiska anläggningen ackrediterad av ett nationellt eller statligt erkänt ackrediteringsorgan, eller är det statligt licensierat eller Medicare-certifierat?
  • Hur många procedurer av denna typ har du utfört?
  • Är jag en bra kandidat för detta förfarande?
  • Var och hur ska du utföra mitt förfarande?
  • Vilken form, storlek, ytstruktur, snittplats och placeringsplats rekommenderas för mig?
  • Hur lång återhämtningsperiod kan jag förvänta mig och vilken typ av hjälp kommer jag att behöva under min återhämtning?
  • Vilka är riskerna och komplikationerna förknippade med mitt förfarande?
  • Hur hanteras komplikationer?
  • Vilka är mina alternativ om jag är missnöjd med det kosmetiska resultatet av min hårtransplantation?
  • Har du bilder före och efter som jag kan titta på för varje procedur och vilka resultat är rimliga för mig?